vLEI-referencer

vLEI (Verifiable Legal Entity Identifier) er en avanceret komponent i det bredere LEI-system, der er designet til at give en verificerbar digital identitet til organisationer i den digitale verden. vLEI-systemet administreres af Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) og går videre end blot at identificere organisationer ved at forbinde enkeltpersoner til organisationer via specifikke legitimationsoplysninger.

vLEI-referencer

To primære referencer inden for vLEI-systemet er:

Official Organisation Role (OOR): Denne reference bruges til elektronisk at linke enkeltpersoner til organisationer baseret på officiel kapacitet, såsom CEO, bestyrelsesmedlem eller andre autoritative roller. Det giver en verificerbar digital bekræftelse af en persons forbindelse til en organisation, hvilket sikrer, at når en person repræsenterer eller træffer beslutninger på vegne af en organisation, kan deres autoritet verificeres elektronisk.

Engagement Context Role (ECR): I modsætning til OOR, der fokuserer på officielle roller, tilbyder ECR en mere fleksibel tilgang, der gør det muligt for organisationer at definere brugerdefinerede roller baseret på specifikke kontekster eller forpligtelser. Dette kan omfatte roller som “kunde hos”, “leverandør til” eller “partner med”, hvilket giver klarhed i forskellige forretningsscenarier.

vLEI-legitimationsoplysningerne spiller en afgørende rolle for at øge sikkerheden ved digitale interaktioner, reducere risikoen for svindel og strømline forskellige forretningsprocesser ved at skabe et klart, verificerbart link mellem enkeltpersoner og organisationer.