vLEI – Verifiable Legal Entity Identifier

vLEI, safe verifiable legal entity identifier

Digital identitetsbekræftelse med verificerbar LEI

vLEI er en forkortelse af “Verifiable Legal Entity Identifier“. Det er en digital og kryptografisk udvikling af den traditionelle Legal Entity Identifier (LEI). vLEI muliggør en decentraliseret og automatiseret validering af en organisations identitet. vLEI understøtter også bindingen af officielle roller i en organisation til organisationens LEI. Dette muliggør sikker identifikation i alt fra finansielle transaktioner til officiel kommunikation.

I takt med at virksomheder, regeringer og forbrugere i stigende grad er afhængige af digitale platforme til alt fra finansielle transaktioner til kommunikation, er behovet for et pålideligt identitetsbekræftelsessystem blevet mere tydeligt.

Udviklingen fra LEI til vLEI
Legal Entity Identifier (LEI) opstod som en reaktion på finanskrisen i 2007-2008 og har til formål at muliggøre en global, klar og unik identifikation af juridiske enheder, der er involveret i finansielle transaktioner. LEI-systemet har bidraget til at øge gennemsigtigheden i den finansielle sektor, men den hurtige digitale transformation kræver yderligere udvikling.

Introduktionen af Verifiable LEI (vLEI), en digital ækvivalent til det traditionelle LEI-system, opfylder behovet for identifikation i det moderne digitale økosystem. vLEI bevarer ikke kun de unikke identifikationsegenskaber ved LEI, men introducerer også verificerbarhed. Det sikrer, at den digitale identitet, der præsenteres, er både autentisk og uændret.

Den globale betydning af tillid og verifikation
Tillid er hjørnestenen i alle transaktioner. Det gælder, uanset om de finder sted i den fysiske eller digitale verden. I onlineverdenen, hvor møder ansigt til ansigt er blevet erstattet af møder via skærme, kan det være svært at etablere tillid. Værktøjer til digital identitetsbekræftelse, som vLEI, spiller en afgørende rolle i at bygge bro over denne tillidskløft.

Ved at levere en standardiseret, globalt anerkendt og verificerbar digital identitet sikrer vLEI, at organisationer trygt kan deltage i digitale transaktioner i vished om, at de personer og juridiske enheder, de interagerer med, er autentiske.

Om vLEI-konceptet

Den digitale verden er stor og i konstant forandring. Organisationer og andre juridiske enheder er konstant på udkig efter måder at etablere deres digitale tilstedeværelse på en sikker måde. På denne baggrund fremstår vLEI som et fyrtårn af tillid og tilbyder en standardiseret metode til verificering af digitale identiteter.

Hvad er en vLEI?
Verifiable Legal Entity Identifier (vLEI) er en avanceret form af den traditionelle LEI-kode, der er designet til at fungere i den digitale verden. LEI muliggør en unik identifikation af enheder, mens vLEI tager det et skridt videre ved at sikre, at denne identifikation er verificerbar. I bund og grund er vLEI en slags digitalt pas for organisationer. Den indeholder vigtige identitetsoplysninger i et format, der kan verificeres elektronisk for ægthed og nøjagtighed.

vLEI’s tekniske grundlag: Self-Sovereign Identity (SSI) & Verifiable Credentials (VC)
Kernen i vLEI-systemet er konceptet Self-Sovereign Identity (SSI). I modsætning til traditionelle identitetssystemer, hvor en enheds identitet administreres af en tredjepart, giver SSI enhederne kontrol over deres egne digitale identiteter. Det betyder, at organisationer kan eje, kontrollere og dele deres identitetsdata uden at være afhængige af en centraliseret myndighed.

Verifiable Credentials (VC) er en anden hjørnesten i vLEI-systemet. VC’er er digitale certifikater for nøjagtigheden af en enheds oplysninger, der er udstedt af en pålidelig autoritet. I vLEI-systemet bekræfter disse legitimationsoplysninger ægtheden af en organisations digitale identitet. Det sikrer, at de præsenterede data er både autentiske og uændrede.

Sammen udgør SSI og VC det tekniske grundlag for vLEI og muliggør et system, hvor digitale identiteter ikke kun er unikke, men også verificerbare. Det muliggør tillid i online-interaktioner.

Læs mere om Self-Sovereign Identity (SSI)

GLEIF’s rolle og betydning i vLEI-økosystemet

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) er i centrum for verden af digital identitetsverificering. Som den drivende kraft bag vLEI-initiativet spiller GLEIF en mangesidet rolle i at sikre systemets integritet, pålidelighed og globale accept.

Om GLEIF’s initiativ
The Financial Stability Board, Rådet for Finansiel Stabilitet, etablerede GLEIF i 2014. Siden da har GLEIF haft til opgave at støtte implementeringen og brugen af Legal Entity Identifier (LEI). GLEIF anerkendte tidligt det digitale skift og det medfølgende behov for verificerbare digitale identiteter og fremmede udviklingen af LEI til vLEI. GLEIFs initiativer har været medvirkende til at etablere de standarder, protokoller og rammer, der understøtter vLEI-systemet.

GLEIF som RoT, Root of Trust, QVI’er, juridiske og fysiske personer
I vLEI-økosystemet er tillid altafgørende. GLEIF positionerer sig som RoT, Root of Trust, og sikrer, at alle udstedte vLEI’er overholder strenge globale standarder. Ved at føre en centraliseret, opdateret database over alle udstedte vLEI’er og deres tilknyttede data sikrer GLEIF gennemsigtighed og sporbarhed. Denne centraliserede tilgang sikrer, at enhver enhed, hvor som helst i verden, med tillid kan verificere ægtheden af en vLEI.

  • QVI’er er validatorer og udstedere: QVI’er påtager sig rollen med at validere ægtheden og nøjagtigheden af de data, der leveres af organisationer, der søger vLEI’er. De fungerer som en bro mellem GLEIF og organisationerne og sikrer dataintegritet. De udsteder vLEI’er, OOR vLEI-legitimationsoplysninger og ECR vLEI-legitimationsoplysninger.
  • Organisationer er vLEI-indehavere: Efter validering af QVI’er modtager organisationer deres unikke vLEI’er. Disse vLEI’er fungerer som deres verificerbare digitale identiteter på den globale markedsplads.
  • Fysiske personer, der repræsenterer juridiske enheder: vLEI-systemet gør det muligt for personer, der repræsenterer organisationer, at blive knyttet til organisationens vLEI. Dette sikrer, at når en person handler på vegne af en organisation, kan deres autoritet og forbindelse til organisationen verificeres elektronisk.
vlei, beskrivelse af GLEIF som rod for tillid, QVI og organisationer
Billede af GLEIF, brugt under CC BY.

Fremme af globalt samarbejde og standardisering
GLEIFs rolle er ikke begrænset til blot at udstede og administrere vLEI’er. GLEIF samarbejder aktivt med regeringer, tilsynsmyndigheder og industriledere over hele verden for at fremme indførelsen af vLEI’er. Ved at støtte en global dialog og sikre, at vLEI-systemet er i overensstemmelse med internationale standarder, spiller GLEIF en afgørende rolle i at sikre dets universelle accept og anvendelse.

Læs mere om GLEIF på www.gleif.org

Praktiske anvendelser af vLEI

Selvom vLEI er baseret på kompleks teknologi og globale standarder, giver det konkrete fordele og enkle anvendelser inden for en lang række områder. VLEI’s evne til at levere en verificerbar digital identitet til organisationer åbner døre til mange praktiske anvendelser, strømliner processer og øger tilliden til digitale interaktioner.

Signering og verificering af dokumenter
I en tid, hvor digital dokumentation bliver mere og mere almindeligt, tilbyder vLEI en pålidelig metode for organisationer til at underskrive og verificere dokumenter elektronisk. Uanset om det er kontrakter, aftaler eller officielle rapporter, sikrer vLEI, at den enhed eller person, der underskriver et dokument, er den, de hævder at være, og at indholdet forbliver uændret.

KYC/KYB: Strømlining af identitetsbekræftelse
Både Know Your Customer (KYC) og Know Your Business (KYB) er vigtige processer for banker, finansielle institutioner og andre sektorer for at reducere risici. vLEI forenkler disse processer ved at levere en standardiseret, verificerbar digital identitet. Det reducerer den tid og de ressourcer, der kræves til identitetsbekræftelse.

Uddelegering og styring af repræsentation
Organisationer har ofte brug for at uddelegere autoritet eller repræsentere sig selv i forskellige roller. vLEI, med tilknyttede legitimationsoplysninger som Official Organisation Role (OOR) og Engagement Context Role (ECR), giver en klar, verificerbar metode til at etablere og validere sådanne delegationer og repræsentationer.

Automatisering af betroede forretningstransaktioner
vLEI baner vejen for automatisering af forretningstransaktioner uden at gå på kompromis med tilliden. Uanset om det er interaktioner i forsyningskæden, finansielle udvekslinger eller samarbejder mellem organisationer, sikrer vLEI, at alle involverede enheder er autentiske. Det fremmer et problemfrit og pålideligt automatiseringsmiljø.

Forbedre globale forretningsinteraktioner
I et globaliseret forretningslandskab interagerer organisationer ofte med enheder fra forskellige dele af verden. Med sin universelle standard og globale accept sikrer vLEI, at disse interaktioner er baseret på gensidig tillid, uanset geografiske grænser.

Læs mere om de mulige anvendelser af vLEI her eller på GLEIF’s hjemmeside.

Mere om vLEI’s tillidskæde

Effektiviteten af vLEI-systemet afhænger af dets evne til at etablere tillid i digitale interaktioner. Grundlaget for denne tillid er vLEI Chain of Trust, en robust ramme, der sikrer ægtheden og pålideligheden af alle udstedte vLEI’er. En oversigt over Chain of Trust giver indsigt i de komplekse mekanismer, der beskytter vLEI-økosystemet.

vLEI’s ramme for tillid og sikring af troværdighed
Hver vLEI opererer inden for en defineret tillidsramme. Denne ramme beskriver de standarder, protokoller og etablerede praksisser, der skal følges, når man udsteder og administrerer vLEI’er. Ved at sikre, at hver vLEI overholder denne ramme, garanterer systemet troværdigheden og pålideligheden af de digitale identiteter, det står inde for.

KERI-protokollens rolle i vLEI-interoperabilitet
KERI-protokollen (Key Event Receipt Infrastructure) spiller en afgørende rolle i vLEI-systemet. KERI sikrer, at vLEI’er forbliver interoperable på tværs af forskellige platforme og systemer. Det muliggør sømløse globale interaktioner. Ved at tilbyde en standardiseret tilgang til identitetsverifikation sikrer KERI, at vLEI’er forbliver konsistente og verificerbare, uanset hvor og hvordan de bruges.

GLEIF som den centrale søjle for tillid
Som tidligere nævnt står GLEIF som den centrale søjle for tillid i vLEI-økosystemet. Ved at levere en centraliseret database over alle udstedte vLEI’er og sikre overholdelse af tillidsrammen, er GLEIF etableret som den ultimative autoritet i vLEI-systemet. Denne centralisering sikrer gennemsigtighed, sporbarhed og tillid for hver udstedt vLEI.

Decentraliseret verifikation og styrken ved distribuerede registre
Mens GLEIF centraliserer udstedelsen og administrationen af vLEI’er, er verificeringsprocessen i sagens natur decentraliseret. Ved at udnytte potentialet i distribueret registerteknologi gør vLEI-systemet det muligt for enhver enhed, hvor som helst i verden, uafhængigt at verificere ægtheden af en vLEI. Denne decentraliserede tilgang forbedrer systemets robusthed og pålidelighed.

Læs mere om Chain of Trust

vLEI-referencer: Ud over organisationen

Mens vLEI’s primære funktion er at levere en verificerbar digital identitet til organisationer, strækker dets omfang sig ud over den organisatoriske enhed. vLEI-systemet inkluderer referencer, der forbinder enkeltpersoner med organisationer og tilbyder en integreret tilgang til verificering af digitale identiteter.

vlei credentials, fysiske personer er knyttet til LEI'en
Billede af GLEIF, brugt under CC BY.

Official Organisation Role (OOR)-akkreditiv
OOR-referencen er en central del af vLEI-systemet. Det bruges til at linke enkeltpersoner til organisationer i specifikke officielle roller. Uanset om det er den administrerende direktør eller en anden officiel rolle, giver OOR-Credential en verificerbar digital bekræftelse af en persons forbindelse til en organisation. Det sikrer, at en persons autoritet kan verificeres elektronisk, når vedkommende repræsenterer en organisation eller træffer beslutninger på dens vegne. Det muliggør tillid i digitale interaktioner.

Engagement Context Role (ECR)-akkreditiv
Mens OOR-Credential fokuserer på officielle roller, tilbyder ECR-Credential mere fleksible applikationer. Organisationer kan definere brugerdefinerede roller baseret på specifikke kontekster eller missioner. For eksempel kan roller som “kunde hos”, “leverandør af” eller “partner med” oprettes ved hjælp af ECR-Credential. Denne fleksibilitet gør det muligt for organisationer at skræddersy deres digitale identiteter baseret på specifikke interaktioner. Det sikrer klarhed og tillid i forskellige forretningsscenarier.

Øget sikkerhed og mindre svindel
Ved at skabe et klart, verificerbart link mellem enkeltpersoner og organisationer øger vLEI-legitimationsoplysninger sikkerheden ved digitale interaktioner betydeligt. Uanset om man underskriver kontrakter, træffer økonomiske beslutninger eller etablerer partnerskaber, reducerer verificering af enkeltpersoners autoritet og autenticitet risikoen for svindel og uautoriserede handlinger.

Strømlining af forretningsprocesser
Med vLEI’s klare definitioner og verificerbarhed kan forskellige forretningsprocesser strømlines. vLEI-systemet tilbyder effektivitet og pålidelighed fra onboarding af nye partnere til automatisering af transaktioner baseret på foruddefinerede roller. Organisationer kan trygt engagere sig i digitale interaktioner og vide, at de enheder og personer, de interagerer med, er autentiske og autoriserede.

Få mere at vide om referencer for vLEI.

Fremtiden for vLEI

Selvom vLEI er revolutionerende i sin nuværende form, er det klar til yderligere udvikling og udvidelse. Efterhånden som den digitale sfære fortsætter med at vokse og ændre sig, vil vLEI-systemet spille en endnu vigtigere rolle i udformningen af fremtidens digitale identitetsbekræftelse og i globale forretningsinteraktioner.

Fremtidig udvikling og innovation
vLEI-systemet er i konstant udvikling med nye funktioner, protokoller og integrationer i horisonten. Samarbejde mellem GLEIF, teknologileverandører og industriledere driver innovationer, der vil gøre vLEI endnu mere robust, alsidigt og brugervenligt.

Den globale indflydelse og potentialet i vLEI
Efterhånden som flere organisationer og enheder indser værdien af vLEI, vil brugen af det eksplodere. Potentialet for, at vLEI bliver en global standard for digital identitetsbekræftelse, er enormt. Fra finansielle institutioner til forsyningskæder, og fra regeringer til SMV’er, lover vLEI’s universelle anvendelighed en fremtid, hvor digitale interaktioner er problemfri, pålidelige og effektive.

Integration med nye teknologier
vLEI-systemet er ikke isoleret, men er designet til at blive integreret med nye teknologier. Uanset om det er integration med blockchain for øget sikkerhed og decentralisering, eller med kunstig intelligens for smartere verificeringsprocesser, vil vLEI være på forkant med den teknologiske udvikling.

Fremme af et mere inkluderende digitalt økosystem
En af de vigtigste visioner for vLEI’s fremtid er at fremme inklusion. Ved at tilbyde en standardiseret, overkommelig og tilgængelig måde at verificere digitale identiteter på, ønsker vLEI at sikre, at selv mindre enheder og organisationer fra udviklingsregioner kan deltage i den globale digitale økonomi.

Ressourcer og yderligere læsning

Anvendelsesområder for vLEI

Ofte stillede spørgsmål og svar om vLEI

Ordliste til vLEI

https://www.gleif.org/en/vlei/introducing-the-verifiable-lei-vlei

https://keri.one

vLEI-initiativet er tilgængeligt på flere sprog;

vLEI in English · vLEI på norsk · vLEI på dansk · vLEI på svenska · vLEI suomeksi · vLEI in italiano · vLei en français · vLei en espagnol · vLEI auf Deutsch · vLEI in English (Swiss)