Ordliste til vLEI

TermsDefinitions
Active StatusEn LEI-enheds status i det globale LEI-system.
Audit ReportEn revisionsrapport, der leveres til den kvalificerede vLEI-udsteder af dennes interne eller eksterne revisorer eller tilsvarende funktion.
Continuity PolicyEn politik, som GLEIF skal have for overlevelse af kontrolmyndigheden for alle controllere for GLEIF Root AID og dets delegerede AID’er, herunder Escrow Controllers, og som QVI’er og juridiske enheder bør have for overlevelse af kontrolmyndigheden for deres controllere.
Designated Authorized
Representative (DAR)
En repræsentant for en kvalificeret vLEI-udsteder eller en juridisk enhed, som er autoriseret af QVI’en eller den juridiske enhed til at handle officielt på vegne af QVI’en eller den juridiske enhed. DAR’er for QVI’er kan godkende vLEI Issuer Qualification Program Checklists, udføre vLEI Issuer Qualification
aftalen og udpege/udskifte kvalificerede vLEI-udsteder-autoriserede repræsentanter (QAR’er). DAR’er for juridiske enheder kan udføre kontrakten mellem en kvalificeret vLEI-udsteder og den juridiske enhed og udpege/erstatte juridiske enheders autoriserede repræsentanter (LAR’er).
Engagement Context Role
Person (ECR Person)
En person, der repræsenterer den juridiske enhed i en funktionel rolle eller i en anden kontekst og har fået udstedt et ECR vLEI Credential.
GLEIFGlobal Legal Entity Identifier Foundation
GLEIF Authorized
Representative (GAR)
En repræsentant for GLEIF, der er autoriseret til at udføre de identitetsverifikationskrav, der er nødvendige for at udstede QVI vLEI Credential.
GLEIF har autoriseret specifikke GAR’er, interne og eksterne GAR’er, til GIDA og GEDA (se definitionen af delegerede AID’er).
GLEIF Websitehttp://www.gleif.org
GLEISGlobal Legal Entity Identifier System
Global LEI RepositoryEn database, der administreres af GLEIF, og som indeholder alle nuværende og historiske LEI’er og LEI-referencedata.
Identity AssuranceEn proces, der er en del af Identity Verification, hvis trin er defineret i hver af vLEI Credential Frameworks i vLEI Ecosystem Governance Framework, og som skal udføres før udstedelse af vLEI Credentials.
Identity AuthenticationEn proces, der er en del af Identity Verification, hvis trin er defineret i hver af vLEI Credential Frameworks i vLEI Ecosystem Governance Framework, og som skal udføres før udstedelse af vLEI Credentials.
Legal EntitySom defineret i ISO 17442:2020, en juridisk person eller struktur, der er organiseret i henhold til lovgivningen i enhver jurisdiktion; omfatter, men er ikke begrænset til, unikke parter, der er juridisk eller økonomisk ansvarlige for udførelsen af finansielle transaktioner eller har den juridiske ret i deres jurisdiktion til uafhængigt at indgå juridiske kontrakter, uanset om de er registreret eller konstitueret på en anden måde (f.eks. trust, partnerskab, kontrakt).
anden måde (f.eks. trust, partnerskab, kontrakt). Det omfatter også
statslige og overnationale organisationer og enkeltpersoner, når de handler i en forretningsmæssig kapacitet, men udelukker fysiske personer. Det omfatter også internationale filialer.
Legal Entity Authorized
Representative (LAR)
En repræsentant for en juridisk enhed, der er autoriseret af en juridisk enheds DAR til at anmode om udstedelse og tilbagekaldelse af vLEI Legal Entity Credentials, Legal Entity Official Organizational Role vLEI Credentials (OOR vLEI Credentials) og Legal Entity Engagement Context Role vLEI Credentials (ECR vLEI Credentials).
LEI IssuerEn organisation, der er akkrediteret af GLEIF til at validere juridiske og registrere nye LEI’er og referencedata, som sendes til GLEIF med henblik på optagelse i GLEIS.
LEI, LEIsLegal Entity Identifier(s)
Official Organizational Role Person (OOR Person)En person, der repræsenterer den juridiske enhed i en officiel organisatorisk rolle og får udstedt et OOR vLEI Credential.
Qualified vLEI Issuer (QVI)Den kontraherende part i vLEI Issuer Qualification Agreement, der er blevet kvalificeret af GLEIF som en kvalificeret vLEI-udsteder.
Qualified vLEI Issuer
Authorization vLEI Credential
Et vLEI-legitimationsbevis, der muliggør enkel, sikker instruktion og autorisation af en Legal Entity Authorized Representative (LAR) sendt til en QVI for udstedelse og tilbagekaldelse af vLEI-rollelegitimationsbeviser.
Qualified vLEI Issuer Authorized
Representative (QAR)
En udpeget repræsentant for en QVI, der er autoriseret til at udføre QVI-operationer med GLEIF og Legal Entities. QAR’er udfører de identitetsverifikationskrav, der er nødvendige for at udstede vLEI Legal Entity Credentials, Legal Entity Official Organizational Role vLEI Credentials
(OOR vLEI Credentials) og Legal Entity Engagement Context Role vLEI Credentials (ECR vLEI Credentials) samt udstedelse og tilbagekaldelse af disse Credentials.
QVI Authorized Representative
(QAR)
En udpeget repræsentant for en QVI, der er autoriseret til at udføre QVI-operationer med GLEIF og Legal Entities.
QVI Authorized Representative
(QAR) Person
En person i rollen som QAR.
Root of TrustStærk styring, der begynder med udstedelse og vedligeholdelse af selve LEI’en, GLEIF vil være ankeret i vLEI-økosystemet.
TrustMarkEt TrustMark for en Kvalificeret vLEI-udsteder, som GLEIF har leveret til den Kvalificerede vLEI-udsteder (se Bilag 6 til Kvalifikationsaftalen for vLEI-udstedere).
verifiable LEI (vLEI)En Authentic Chained Data Container-legitimation, der indeholder en LEI udstedt i overensstemmelse med kravene i vLEI Ecosystem Governance Framework.
vLEI Chain of TrustDen kryptografiske tillidskæde for organisatorisk identitet
etableret for vLEI, som forbinder følgende enheder:
GLEIF>Qualified vLEI Issuers>Legal Entities>Persons Representing Legal Entities.
vLEI IssuanceProcessen med at udstede en vLEI Credential.
vLEI MaintenanceAlle skridt, der tages for at sikre, at vLEI fortsat er baseret på eksistensen af en LEI, der opretholder de krævede enheds- og registreringsstatusser i GLEIS, samt at holde credential wallets og private nøgler sikre.
vLEI RevocationProcessen med at tilbagekalde en vLEI Credential.
vLEI UserEnhver bruger af vLEI-legitimationsoplysninger i enhver relevant brugssag.
Autonomic Identifiers (AIDs)AID’er er selvcertificerende identifikatorer, der er gennemsyret af selvstyrende evner via KERI-protokollen. Der er to hovedklasser af AID’er i KERI: 1) overførbare AID’er og 2) ikke-overførbare AID’er. Nøgleadministrationspolitikkerne er forskellige for de to klasser af AID’er.
Delegated AIDsAutonome identifikatorer (AID’er), som har tilknyttede decentrale identifikatorer (DID’er). Disse er primære identifikatorer. Medmindre andet er angivet, når udtrykket identifikator bruges med henvisning til KERI, er referencerne til primære identifikatorer. Eksempler er: GLEIF Intern
Delegeret AID (GIDA) og GLEIF Ekstern Delegeret AID (GEDA).
Distributed Hash Table (DHT)En datastruktur, der implementerer en associativ array-abstrakt datatype, en struktur, der kan mappe nøgler til værdier. Inden for vLEI-økosystemet bruges disse tabeller til at finde AID’er.
GLEIF Root of Trust AIDGLEIF Root Aid udgør tillidsroden for økosystemets tillidstræ. Hver gren i dette træ er en tillidskæde. Delegated Aid Chain of Trust-grenen giver tillid til delegerede GLEIF AIDS og Qualified vLEI Issuer Delegated AIDs. vLEI Chain of Trust-grenen, der er knyttet til Delegated AID Chain of Trust-grenen, giver tillid til alle vLEI’er inden for vLEI-økosystemet.
Key Event Receipt
Infrastructure (KERI)
Indeholder identifikations- og nøglehåndteringsarkitekturen for vLEI Ecosystem Technical Architecture
(KERI hvidbog: Smith, S. M., “Key Event Receipt
Infrastructure (KERI) Design”, Revideret 2020/09/06, 2019/07/03)
WatcherEn enhed eller komponent, der opbevarer en kopi af en Key Event Receipt Log (KERL) for en identifikator, men som ikke er udpeget af den dataansvarlige som et af dens vidner.
WitnessEn enhed eller komponent, der er udpeget (betroet) af den ansvarlige for en identifikator. Et vidnes primære rolle er at verificere, underskrive og opbevare hændelser, der er forbundet med en identifikator. Et vidne er kontrollant for sin egen selvreferentielle identifikator, som måske, måske ikke er den samme som den identifikator, som det er vidne til. Som et særligt tilfælde kan en controller fungere som sit eget vidne. Vidnebetegnelser er inkluderet i nøglehændelser (etablering). Som følge heraf kan et vidnes rolle verificeres ved hjælp af identifikatorens rotationshistorik. Når et vidne udpeges, bliver det en del af den understøttende infrastruktur, der etablerer og opretholde kontrolautoritet over en identifikator. Et identifikatorvidne er derfor en del af dens tillidsgrundlag og kan kontrolleres (men ikke nødvendigvis) af dens controller.
Dette arbejde er baseret på ‘Verifiable LEI (vLEI) Ecosystem Governance Framework Glossary v1.2’ af GLEIF, brugt under CC BY. Der er foretaget ændringer i det originale materiale. Det originale værk kan findes her.